sábado, 24 de junio de 2017

Naraniga Estiu 2017 - NO BEACH, SI PARTY


NO BEACH, SI PARTY!

Enguany, com els mals estudiants, ens quedem sense platja. Hem d’agafar els “Quaderns Rubio” i els llibres de “Vacaciones Santillana” i repassar la lliçó. Nosaltres créiem que ho havíem fet bé i havíem clavat colzes, però com a l’escola, en la vida sempre hi ha un delegat llepò o una mestra un poc xunga o un cap d’estudis cabronet que t’amarguen un poc la vida i més si portes pintetes o eres el raret de la classe. Ja li pots pegar que al final mana qui mana.

Nosaltres som gent cabuda i ens esforçarem per millorar i acabar aprovant l’examen per al pròxim curs. ;)


Fora conyes... Molts ja sabeu que l’any passat vam passar un estiu prou complicat i ens vam veure enmig d’un conflicte entre administracions i atrapats per una aplicació extrema i arbitrària de les normatives. Com a resultat vam deixar el nostre lloc a la platja.

Aleshores vam obrir una taula de negociació per buscar una alternativa per a passar l’estiu i per fi vam eixir a l’esplanada on estàvem l’any passat. Ho vam fer sense temps de reflexió ni previsió, amb una temporada de treball molt més curta i fent inversions per adaptar-nos al nou espai amb les quals no comptàvem. Tots estos fets ens van desgastar moltíssim a nivell personal; a banda, van donar un resultat econòmic prou negatiu.

Tot plegat va ser un colp molt fort tenint en compte que el nostre objectiu és aportar música i cultura de qualitat, una alternativa a les opcions i relacions de temps d’oci i festa, i ja per últim, si podem guanyar una miqueta de diners per mantindre’ns, ja seria la pera.

Per a esta temporada els principals problemes per a tornar a la nostra ubicació original (dins de la platja) de la qual érem adjudicataris per 5 anys, seguien presents. Se’ns van plantejar unes alternatives de les quals no teníem certesa que anaren a ser realitat o bé no complien les nostres expectatives. Tot açò ens ha fet arribar a la conclusió que és moment de replegar veles.

El nostre desig és que per a la pròxima temporada, en la qual es tornen a traure a concurs tots els espais comercials de la platja de l’Arenal, es realitze un plantejament consensuat i amb garanties perquè totes les empreses i persones que volem desenvolupar la nostra activitat en la temporada d’estiu ho puguem fer amb la certesa que esta serà la nostra única preocupació. Des d’ara mateix ens oferim a aportar la nostra col·laboració perquè la platja de Borriana siga un lloc d’oci atractiu per a tot el món.

Per últim, volem agrair l’entrega de totes les persones que vos heu esforçat fins al final per a salvar la temporada, donar-vos les gràcies a tots i a totes les que ens heu preguntat de cor preocupats per la situació del xiringo, amb una menció especial al nostre equip el Naraniga Team, de lo millor, lo millor. Vos estimem!

Amb tot este rotllo no vos volem dir adéu, esperem dir-vos fins prompte. Ara anem a carregar piles per a seguir donant guerra.

De totes maneres si teniu mono de Naraniga nosaltres estarem oberts a la nostra seu del carrer Sant Vicent, de guàrdia com les farmàcies. Consulteu al bloc o xarxes socials dates, horaris i activitats. Podreu gaudir d’una xicoteta part del gros de la programació que teníem preparada per a este estiu.

Passeu un bon estiu i balleu molt!

* En el primer paràgraf no busqueu res més, no volem personalitzar en ningú, és simplement una metàfora de les coses de la vida.


---------

NARANIGA PLAYA os desea un buen verano.

NO BEACH, SI PARTY!

Este año, como los malos estudiantes, nos quedamos sin playa. Tenemos que coger los "Cuadernos Rubio" y los libros de "Vacaciones Santillana" y repasar la lección. Nosotros creíamos que lo habíamos hecho bien y habíamos metido codos, pero como en la escuela, en la vida siempre hay un delegado pelota o una maestra un poco chunga o un jefe de estudios cabroncete que te amargan un poco la vida y más si llevas pintas o eres el rarito de la clase. Ya le puedes dar duro que al final manda quien manda.

Nosotros somos gente peleona y nos esforzaremos por mejorar y terminar aprobando el examen para el próximo curso. ;)

Fuera coñas ... Muchos ya sabéis que el año pasado pasamos un verano bastante complicado y nos vimos en medio de un conflicto entre administraciones y atrapados por una aplicación extrema y arbitraria de las normativas. Como resultado dejamos nuestro lugar en la playa.

Entonces abrimos una mesa de negociación para buscar una alternativa para pasar el verano y al final salimos a la explanada donde estábamos el año pasado. Lo hicimos sin tiempo de reflexión ni previsión, con una temporada de trabajo mucho más corta y haciendo inversiones para adaptarnos al nuevo espacio con las que no contábamos. Todos estos hechos nos desgastaron muchísimo a nivel personal; aparte, dieron un resultado económico bastante negativo.

Fue un golpe muy fuerte teniendo en cuenta que nuestro objetivo es aportar música y cultura de calidad, una alternativa a las opciones y relaciones en tiempo de ocio y fiesta, y ya por último, si podemos ganar un poquito de dinero para mantenernos, ya sería la pera.

Para esta temporada los principales problemas para volver a nuestra ubicación original (dentro de la playa) de la que éramos adjudicatarios por 5 años, seguían ahí. Se nos plantearon unas alternativas de las que no teníamos certeza de que fueran a ser realidad o bien no cumplían nuestras expectativas. Todo esto nos ha hecho llegar a la conclusión de que es momento de recoger velas.

Nuestro deseo es que para la próxima temporada, en la que se vuelven a sacar a concurso todos los espacios comerciales de la playa del Arenal, se realice un planteamiento consensuado y con garantías para todas las empresas y personas que queremos desarrollar nuestra actividad en la temporada de verano podamos hacerlo con la certeza de que esta será nuestra única preocupación. Desde ahora mismo nos ofrecemos a aportar nuestra colaboración para que la playa de Burriana sea un lugar de ocio atractivo para todo el mundo.

Por último, queremos agradecer la entrega de todas las personas que os habéis esforzado hasta el final para salvar la temporada, daros las gracias a todos y todas las que nos habéis preguntado de corazón preocupados por la situación del Xiringo, con una mención especial a nuestro equipo el Naraniga Team, de lo mejor, lo mejor. Os amamos!

Con todo este rollo no os queremos decir adiós, esperamos deciros hasta pronto. Ahora vamos a cargar pilas para seguir dando guerra.

De todos modos si alguien tiene mono de Naraniga nosotros estaremos abiertos en nuestra sede de la calle San Vicente, de guardia como las farmacias. Consultad en el blog o redes sociales fechas, horarios y actividades. Podremos disfrutar de una pequeña parte del grueso de la programación que teníamos preparada para este verano.

Pasad un buen verano y bailad mucho!

NARANIGA

* En el primer párrafo no busques nada más, no queremos personalizar en nadie, es simplemente una metáfora de las cosas de la vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario